Úvod

Ptáte se proč chránit velké kameny? Bocman mi to už nestihl sdělit. Na Silvestra 2015 odešel do trampského nebe a nás tu nechal, ať si nějak poradíme bez něj. Proč tedy chránit velké kameny? Protože si to zaslouží. Po staletí jsou velké kameny terčem ústrků. Na milost je lidé vzali jen tehdy, když se z nich dalo něco postavit nebo se daly někam postavit. Také, když se daly po někom hodit. Jinak byly na obtíž. Pocestní přes ně klopýtali, oráči o ně lámali pluhy, vozatajové kola vozů. A tak se ocitaly na okrajích polí, lesů a zájmů. Některé byly tak velké, že s nimi dokázal pohnout jen opravdový borec. Třeba čert. Proto jen takové kameny mají svá jména (Čertův kámen, Čertovy skály, Petrovy kameny, …) a svou ochranu. O bezejmenné velké kameny se nestará nikdo, kromě zubu času a nás, členů Spolku za ochranu Velkého kamene. Proto vyzýváme všechny naše členy a příznivce, kdykoli na svých vandrech narazíme na Velký kámen, který by mohl někomu překážet, odvalme ho na čestné místo na mez, na kraj cesty nebo na kraj světa a tam ho ponechme spolu s tichou vzpomínkou na Bocmana. „Odměnou nám budiž,“ jak pravil Bocman, „sádrový odlitek našich podobizen vhodně umístěný na Velkém kameni ve výši zvednuté pravé zadní nohy psa Velepsa…“